Organic Marketing


Om Hagabergs Bygg AB

Hagabergs bygg är ett byggföretag med 4-10 anställda. Bolaget bildades 1999. Vi erbjuder Totalentreprenader samt mindre entreprenadsformer om så önskas.

Följande tjänster kan vi stå till förfogande med

• Nyproduktion
• ROT (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad)
• Lägenhetsrenovering
• Tillbyggnader
• Verandabyggnationer
• Badrumsrenovering
• Markentreprenader
• Bergsprängning, spräckning av sten & berg
• Div städuppdrag

Vi är certifierad trähusbyggare SITAC.